การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ =

(Evaluation and Quality Development) /

สต็อคมันน์, ไรน์ฮาร์ด ; แปลเรียบเรียงโดย สบสันติ์ อุตกฤษฏ์, ณัฐวี อุตกฤษฏ์

Main Author: สต็อคมันน์, ไรน์ฮาร์ด
Other Authors: สบสันติ์ อุตกฤษฏ์,, ณัฐวี อุตกฤษฏ์,, Reinhard Stockmann., มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ศูนย์ผลิตตำราเรียน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TS156 ส169ก 2558
Copy 1
Available