รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาเชื้อไวรัสทั้ง 3 กลุ่ม =

Treatment cohort HIV-infected children with triple-class failure /

ประพันธ์ ภานุภาค

No Cover Image
Main Author: ประพันธ์ ภานุภาค
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการอุดดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: เอชไอวี (ไวรัส) –– วิจัย
โรคเอดส์ในเด็ก
โรคเอดส์ –– การรักษาด้วยยา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RJ387.A25 ป319ร 2556
Copy 1
Available