การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ =

Public relations for image building /

อภิชัย พุกสวัสดิ์

Main Author: อภิชัย พุกสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Subjects: การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD59.2 อ251ก 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available