การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ =

Public relations for image building /

อภิชัย พุกสวัสดิ์

Main Author: อภิชัย พุกสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Subjects: การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 208 หน้า
ISBN: 9789740331377