สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

เรืองไร โตกฤษณะ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เรืองไร โตกฤษณะ, กุลภา กุลดิลก, กุลภา บุญชูวงศ์, เบญจวรรณ คงขน, ธันย์ธาดา มะวงศ์ไว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2558
Subjects: การเพาะเลี้ยงในน้ำ –– กลุ่มประเทศอาเซียน
การเพาะเลี้ยงในทะเล –– กลุ่มประเทศอาเซียน
สัตว์น้ำ –– กลุ่มประเทศอาเซียน
สัตว์น้ำ –– การค้า –– กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SH135 ส179 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available