สุขศาสตร์อุตสาหกรรม :

กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุม และจัดการ /

วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Main Author: วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.เบสท์ กราฟฟิค เพรส, 2557
Subjects: Occupational Health.
Occupational Medicine.
เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA440 ว432ส 2557
Copy 3
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-9-2 Recall This
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-20 Recall This