สุขศาสตร์อุตสาหกรรม :

กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุม และจัดการ /

วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Main Author: วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.เบสท์ กราฟฟิค เพรส, 2557
Subjects: Occupational Health.
Occupational Medicine.
เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนีท้ายเล่ม
Physical Description: 735 หน้า.
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786162795510