คดีทางการแพทย์ /

ขวัญชัย โชติพันธุ์

Main Author: ขวัญชัย โชติพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Ethics, Medical. –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– Thailand.
Jurisprudence –– Thailand.
คดีและการต่อสู้คดี
กฎหมายทางการแพทย์
ความรับผิดชอบ (กฎหมาย)
การคุ้มครองผู้บริโภค
การแพทย์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Legislation, Medical –– Thailand.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 282 หน้า.
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786160822782