วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร.

Standard Methods for Food Analysis Volume 3 /

เล่ม 3 =

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Other Authors: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558
Subjects: อาหาร -- การวิเคราะห์
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX541 ว614 2558
Volume ล.3 Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 4
Available
Volume ล.3 Copy 5
Available
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available