วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาด้วยหลักกฎหมายอาญาเยอรมัน /

สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

Main Author: สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.เจริญรัฐการพิมพ์, 2558
Subjects: คำพิพากษาศาล
ศาลฎีกา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KK7987 ส855ว 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available