การก่อการร้ายกับการมอบอำนาจให้ดำเนินคดี /

คณิต ณ นคร

Main Author: คณิต ณ นคร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
Subjects: การก่อการร้าย –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KZ7220 ค129ก 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available