การวิเคราะห์เชิงปริมาณ =

Quantitative analysis /

รัชรินทร์ กุลชาติ

Main Author: รัชรินทร์ กุลชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ท๊อป, 2558
Subjects: การจัดการธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4213
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5693.T5 ร345ก 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Volume v.1 Copy 1
Checked out Due: 2020-9-2 Recall This