การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ /

นันรณา จำลอง, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม

Main Author: นันรณา จำลอง
Other Authors: สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม,
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
Subjects: การพิมพ์
สำนักพิมพ์และการพิมพ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 213 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786160823031