การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ /

นันรณา จำลอง, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม

Main Author: นันรณา จำลอง
Other Authors: สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม,
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
Subjects: การพิมพ์
สำนักพิมพ์และการพิมพ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z116 น431ก 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available