หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล =

Cardiac nursing procedures /

สุนัน สุดดี...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: สุนัน สุดดี,, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Cardiovascular Nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY152.5 ห459 2557
Copy 6
Available
Copy 5
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY152.5 ห459 2557
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WY152.5 ห459 2557
Copy 4
Available