หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล =

Cardiac nursing procedures /

สุนัน สุดดี...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: สุนัน สุดดี,, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Cardiovascular Nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: 174 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786162794995