หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล =

Cardiac nursing procedures /

สุนัน สุดดี...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: สุนัน สุดดี,, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Cardiovascular Nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!