การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การศึกษา
กลยุทธ์การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1134 พ721ก 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available