50 วิธีในการสร้างความประทับใจในแบรนด์ =

50 ways to make brand impression /

ดำรงค์ พิณคุณ

Main Author: ดำรงค์ พิณคุณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
Subjects: การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF6161.B4 ด463ห 2557
Copy 1
Available