รายงานฉบับสมบูรณ์สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน :

กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า /

สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ

Main Author: สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: นโยบายแรงงาน –– ไทย
การจ้างงานในต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Research

Call Number: HD8700.55 ส776ร 2558
Copy 3
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ส776ร 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Research

Call Number: HD8700.55 ส776ร 2558
Copy 4
Available