ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ /

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

Main Author: ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Series: โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
Subjects: ข้าราชการการเมือง –– ไทย
ข้าราชการ –– ไทย
ระบบราชการ –– ไทย
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745 ศ734ค 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Research

Call Number: JQ1745 ศ734ค 2558
Copy 4
Available

Law, Research

Call Number: JQ1745 ศ734ค 2558
Copy 3
Available