รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย /

ภูมิ มูลศิลป์, ชมพูนุท ตั้งถาวร

Main Author: ภูมิ มูลศิลป์
Other Authors: ชมพูนุท ตั้งถาวร,, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Series: โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
Subjects: วุฒิสภา –– ไทย
สภานิติบัญญัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 206 หน้า.
ISBN: 9789744498236