รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย /

ภูมิ มูลศิลป์, ชมพูนุท ตั้งถาวร

Main Author: ภูมิ มูลศิลป์
Other Authors: ชมพูนุท ตั้งถาวร,, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Series: โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
Subjects: วุฒิสภา –– ไทย
สภานิติบัญญัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Research

Call Number: JQ1747.5 ภ664ร 2558
Copy 4
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1747.5 ภ664ร 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Law, Research

Call Number: JQ1747.5 ภ664ร 2558
Copy 3
Available