แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2560) =

National cancer control programmes /

คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Other Authors: คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์. คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์, 2556
Subjects: มะเร็ง –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA645.C3 ผ181 2556
Copy 1
Available