การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย /

สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

Main Author: สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิยาลัยนเรศวร, 2558
Subjects: วิทยาแบคทีเรีย
แบคทีเรียก่อโรค
โรคเกิดจากแบคทีเรีย -- การวินิจฉัยโรค
Epidemiology
Bacteriology
Infectious -- Disease -- Medicine
Bacterial -- Infections
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QR75 ส776ก 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW25.5 .B2 ส776ก 2558
Copy 4
Cataloging Quick Book
Copy 5
Cataloging Quick Book