ผู้สูงอายุในสังคมจีน :

การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม /

ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ

Main Author: ธีระ สินเดชารักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Subjects: ผู้สูงอายุ –– นโยบายของรัฐ –– จีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD7105.35.C6 ธ662ผ 2558
Copy 1
Available