พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล =

Pathophysiology in nursing /

พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Subjects: Cytology –– nurses' instruction.
Pathology –– nurses' instruction.
Physiology –– nurses' instruction.
เซลล์วิทยา –– ตำราการพยาบาล
พยาธิวิทยา –– ตำราการพยาบาล
สรีรวิทยา –– ตำราการพยาบาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QZ4 พ218 2558
Copy 7
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 9
Available
Copy 8
Available
Copy 3
Available

Nurse, Stack

Call Number: QZ4 พ218 2558
Copy 4
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This