จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 /

รวบรวมจากข่าวที่ประกาศเป็นทางการและรายงานของจังหวัดที่ได้จัดการรับเสด็จโดย กมล มโนชญากร ; บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ

Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ,, กมล มโนชญากร,, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 พระราชกรณียกิจ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484
จดหมายเหตุ ไทย
หนังสือหายาก
ไทย การเมืองและการปกครอง กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-2499
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7, 2468-2477
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582.7 จ133 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: DS582.7 จ133 2558
Copy 2
Available