จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 /

รวบรวมจากข่าวที่ประกาศเป็นทางการและรายงานของจังหวัดที่ได้จัดการรับเสด็จโดย กมล มโนชญากร ; บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ

Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ,, กมล มโนชญากร,, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2436-2484 –– พระราชกรณียกิจ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2436-2484.
จดหมายเหตุ –– ไทย
หนังสือหายาก
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-2499.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 7, 2468-2477
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์เฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Physical Description: 221 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789744498113