สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย /

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และคณะ

Other Authors: ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– วิจัย
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– พระราชกรณียกิจ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: xxiv, 372 หน้า.
ISBN: 9789744498137