การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา :

ตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 /

มานวิภา อินทรทัต, ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ

Main Author: มานวิภา อินทรทัต
Other Authors: ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ,, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: สมาชิกวุฒิสภา -- ไทย
วุฒิสภา -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Research

Call Number: JQ1747.5 ม444 2558
Copy 4
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1747.5 ม444ก 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Law, Research

Call Number: JQ1747.5 ม444 2558
Copy 3
Available