การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา :

ตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 /

มานวิภา อินทรทัต, ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ

Main Author: มานวิภา อินทรทัต
Other Authors: ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ,, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: สมาชิกวุฒิสภา –– ไทย
วุฒิสภา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 403 หน้า
ISBN: 9789744498786