การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว =

Nursing care of women inflicted by family violence /

เกสรา ศรีพิชญาการ

Main Author: เกสรา ศรีพิชญาการ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Subjects: Domestic Violence.
Family Nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY159.5 ก822ก 2558
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available