โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม /

ถวิลวดี บุรีกุล (หัวหน้าโครงการ) , สุธิดา แสงเพชร ... [และคนอื่น ๆ]

Main Author: ถวิลวดี บุรีกุล
Other Authors: สุธิดา แสงเพชร, สถาบันพระปกเกล้า
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ปัตตานี -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JS7153.3.A8 ถ282ค 2558
Copy 1
Available