ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน =

The Golden Heritage of ASEAN Textiles /

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ; เผ่าทอง ทองเจือ, บรรณาธิการ

Other Authors: เผ่าทอง ทองเจือ,, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), 2558
Subjects: เขตการลงทุนอาเซียน
สิ่งทอ
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ภ697 2558
Copy 1
Available