การพัฒนาเครื่องต้นแบบกดหน้าอกสำหรับเด็กแรกเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น=

Development of external cardiac massage machine model for neonatal cardiac arrest /

แคทลียา เจตสิริโรจน์, อภิษฐา เอื้อวงษ์สุวรรณ และรภัทรา คำเสาร์

No Cover Image
Main Author: แคทลียา เจตสิริโรจน์
Other Authors: อภิษฐา เอื้อวงษ์สุวรรณ, รภัทรา คำเสาร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: โครงงาน (คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Research

Call Number: Pro.2558 ค921ก
Copy 1
Available