13 ชนเผ่าในลาวใต้ :

ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวสู่วิถีชีวิตปัจจุบัน /

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

No Cover Image
Main Author: สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544
Subjects: กลุ่มชาติพันธุ์ –– ลาว
การละเล่น –– ลาว
นิทาน –– ลาว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS555.44 ส873ช 2544
Copy 1
Available