ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพิษณูโลก =

Factors predicting self-care behavior in relation to thai traditional medicine and alterantive medicine among village health volunteerw in phitsanulok province /

สุคนธ์ธิกา นพเก้า

No Cover Image
Main Author: สุคนธ์ธิกา นพเก้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
แพทย์แผนโบราณ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!