รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร =

The model of cultural based tourism management in urban community: a case study of thai-vietnamese community in mukdahan province, Thailand /

ชาญวิทย์ วสยางกูร

No Cover Image
Main Author: ชาญวิทย์ วสยางกูร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม –– ไทย –– มุกดาหาร
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G156.5.S63 ช495ร 2558
Copy 1
Available