โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล /

ผู้เขียนและเรียบเรียง พรทิพย์ พันธุโกวิท, ศิริพร สังข์หิรัญ และธนิสรา พุ่มผะกา ; สุวิทย์ ชัยมงคล, บรรณาธิการ

Main Author: พรทิพย์ พันธุโกวิท
Other Authors: ศิริพร สังข์หิรัญ, ธนิสรา พุ่มผะกา, สุวิทย์ ชัยมงคล, สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557
Subjects: โบราณคดี –– ไทย –– สงขลา
โบราณคดี –– ไทย –– สตูล
โบราณคดี –– ไทย (ภาคใต้)
การสำรวจทางโบราณคดี –– ไทย –– สงขลา
การสำรวจทางโบราณคดี –– ไทย –– สตูล
โบราณคดี (การขุดค้น) –– ไทย –– สงขลา
โบราณคดี (การขุดค้น) –– ไทย –– สตูล
สตูล –– ประวัติศาสตร์
สงขลา –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS567.85.S6 พ239ค 2557
Copy 1
Available