โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล /

ผู้เขียนและเรียบเรียง พรทิพย์ พันธุโกวิท, ศิริพร สังข์หิรัญ และธนิสรา พุ่มผะกา ; สุวิทย์ ชัยมงคล, บรรณาธิการ

Main Author: พรทิพย์ พันธุโกวิท
Other Authors: ศิริพร สังข์หิรัญ, ธนิสรา พุ่มผะกา, สุวิทย์ ชัยมงคล, สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557
Subjects: โบราณคดี -- ไทย -- สงขลา
โบราณคดี -- ไทย -- สตูล
โบราณคดี -- ไทย -- (ภาคใต้)
การสำรวจทางโบราณคดี -- ไทย -- สงขลา
การสำรวจทางโบราณคดี -- ไทย -- สตูล
โบราณคดี -- (การขุดค้น) -- ไทย -- สงขลา
โบราณคดี -- (การขุดค้น) -- ไทย -- สตูล
สตูล -- ประวัติศาสตร์
สงขลา -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS567.85.S6 พ239ค 2557
Copy 1
Available