กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา :

การประชุม "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 27 มกราคม พ.ศ. 2548 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สำนักงานภาค /

พระปลัดอภินนท์ อภิปุญโญ, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Corporate Author: การสัมมนากระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา
Other Authors: พระปลัดอภินนท์ อภิปุญโญ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล,, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ก525 2548
Copy 1
Available