อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย /

อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, สถาบันเอเชียศึกษา. ศูนย์แม่โขงศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : 2559
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา,
Subjects: อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ –– การผลิต –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ –– การผลิต –– ไทย
การแข่งขันทางการค้า –– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การแข่งขันทางการค้า –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: HD9316.A782 อ732 2559
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD9316.A782 อ732 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This