นักเลงตาลบ้านหนองศาลา /

ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Other Authors: พลชัย เพชรปลอด, มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
Series: โครงการภูมิปัญญาตาล สืบสานอัตลักษณ์เมืองเพชร ; เล่มที่ 1.
Subjects: น้ำตาล
ต้นตาล
ตาลโตนด
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
ตาลโตนด –– เพชรบุรี
การแปรรูปผลิตผลเกษตร –– เพชรบุรี
น้ำตาล –– เพชรบุรี
ชุมชนหนองศาลา (เพชรบุรี)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB317.P32 น377 2558
Copy 1
Available