บทสรุปสำหรับผู้บริหาร :

การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทย /

สมหมาย ชินนาค, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: สมหมาย ชินนาค
Other Authors: นันทนิต นาพงษ์, วงเดือน สายเนตร, จิรประภา จันทร์วิจิตร, โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ), 2558
Series: หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ภาษาบาฮาซามาเลเซีย / อินโดนีเซียในประเทศไทย
Subjects: การศึกษา
ภาษา -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
การศึกษากับการสอน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: JZ1253.5 ส287บ 2558
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JZ1253.5 ส287บ 2558
Copy 1
Available