การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย /

บัญญัติ สาลี, สมหมาย ชินนาค

Main Author: บัญญัติ สาลี
Other Authors: สมหมาย ชินนาค, โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ), 2558
Series: หนังสือชุดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ภาษาบาฮาซามาเลเซีย / อินโดนีเซียในประเทศไทย
Subjects: ภาษาเขมร –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: PL4329 บ255ก 2558
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4329 บ255ก 2558
Copy 1
Available