ชุมชนพึ่งตนเอง ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง /

จัดทำโดย งานพัฒนามาตรฐาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ ; ผู้แต่ง ดุษฎี นรศาศวัต และบัวลอย นนทะนำ

Main Author: ดุษฎี นรศาศวัต
Other Authors: บัวลอย นนทะนำ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครสวรรค์ : งานพัฒนามาตรฐาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8, 2558
Subjects: การส่งเสริมสุขภาพ
โรค –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA776 ด731ช 2558
Copy 1
Available