อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 =

ASEAN 2025 : Forging ahead together /

คณะทำงาน ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา ... [และคนอื่นๆ ] ; ผู้แปล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

Other Authors: ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา,, กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2559
Subjects: สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมอาเซียน
สมาคมอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: DS525 อ617 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS525 อ617 2559
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available