การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน /ฉัตรวดี จินดาวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์, พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร, ศิริพร เอี่ยมธงชัย, ฉันทพิมพ์ บรรจงจิตร์, กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2556
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน
ปฏิรูปกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: DS525 ก453 2556
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available