พูดให้น้อยเข้าไว้ โต้แย้งกับใครก็ชนะ /

Jonathan Herring ; อรณี อรุณีกุล, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ผู้แปล

Main Author: Herring, Jonathan.
Other Authors: อรณี อรุณีกุล,, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
Subjects: การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา
การสื่อสารระหว่างบุคคล
การโน้มน้าวใจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF637.P4 ฮ719พ 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-4 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-19 Recall This