โครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ การพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี ... :

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) /

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
Subjects: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง -- วิจัย
พรรคการเมือง -- รายได้ -- ไทย -- วิจัย
พรรคการเมือง -- ไทย -- การบริหาร -- วิจัย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A795 ค961 2555
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available